FILMHUIS GOUDA

Un petit frère

Dit intieme drama is geen gebruikelijke ‘immigratiefilm’ maar eerder een knap geconstrueerd, emotioneel verslag van een gebroken gezin, spelend over drie decennia. Een zoon beschouwt de worstelingen van zijn leven en dat van zijn broer en de eigenzinnige Rose, die hen als jonge moeder in de jaren tachtig uit Ivoorkust meenam naar Frankrijk. Zij maakt lastige, als kind niet goed te begrijpen keuzes, zowel voor hun welzijn als voor haar eigen vrijheid. Dat vormt hen als individuen en als gezin en beïnvloed hoe ze hun leven verder invullen.
------NRC ”Een film die niet vertelt, maar doet ervaren” -- “Met haar tweede film, UN PETIT FRÈRE, maakte regisseur Léonor Serraille een schaduwgeschiedenis van twintig jaar migratie in Frankrijk, én een zeer persoonlijk verhaal, dat voelt als een biografie.”------de Volkskrant “Vol scherpe observaties over armoede, klasseverschillen en ouder-kindrelaties”------Trouw “UN PETIT FRÈRE wijkt af van het reguliere migrantendrama, en is daarmee een verademing.” -- “Heel subtiel legt Serraille de problemen bloot tussen de moeder die als volwassene in Frankrijk arriveert en haar zonen die er opgroeien.”------The Guardian “Een gedachteoefening over ‘volwassen worden’ als iets dat eigenlijk nooit echt gebeurt; [de film] onderzoekt ook de illusoire scheidslijn tussen kindertijd en volwassenheid, onschuld en ervaring, heden en verleden.”

cast
Annabelle Lengronne, Stéphane Bak

duur
116 min.

  • zaterdag 10 juni 2023, om: 20:30
  • maandag 12 juni 2023, om: 14:30
  • vrijdag 16 juni 2023, om: 20:30
  • dinsdag 20 juni 2023, om: 14:30
VOLKSUNIVERSITEIT GOUDA
Inschrijven kan nog tot en met eind september

Volksuniversiteit Gouda geeft 13 verschillende taalcursussen

De Volksuniversiteit Gouda biedt taalcursussen aan voor maar liefst 13 verschillende talen, waaronder Arabisch, Chinees, Nieuwgrieks, Pools en Portugees. Alle talen kun je op verschillende niveaus volgen. Een taal leren is niet alleen nuttig maar ook leuk! Al was het maar om tijdens de vakantie in je favoriete vakantieland contact met de lokale bevolking te leggen. Maak snel je keuze en schrijf je vandaag nog in via de website van de Volksuniversiteit Gouda.

Algemeen
Bij de cursussen moderne talen geven vakbekwame docenten wekelijks anderhalf uur les in spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en grammatica. Ook wordt aandacht besteed aan de cultuur van het land, waarvan men de taal bestudeert. Afhankelijk van jouw vooropleiding en de kennis van de door jou gekozen taal, kan op het juiste niveau worden gestart. Van jou wordt verwacht dat je voldoende gemotiveerd bent om de gekozen taal te leren en dat je bereid bent ook huiswerk te maken. Je moet erop rekenen dat er gemiddeld 2 tot 3 uur per week thuis moet worden gestudeerd. Bovendien wordt aangenomen dat je over een redelijke kennis van de Nederlandse grammatica beschikt.

Boeken 
Je dient zelf te zorgen voor het aanschaffen van boeken. Informatie omtrent titels e.d. staat bij elke cursus vermeld. De vermelde prijs is een indicatie. Je bent vrij de boeken te kopen waar het voor je het goedkoopst is.

Uitgeverij Intertaal biedt 10% korting op de aanschafprijs. Als je daarvan gebruik wilt maken volgt je de volgende stappen:
-Ga naar www.intertaal.nl
-Zoek het boek op ISBN nummer
-Geef bij de bestelling de kortingscode VUGouda2021 op

Europees Referentiekader
De Volksuniversiteit geeft bij al haar taalcursussen aan hoe het niveau zich verhoudt ten opzichte van het Europees Referentiekader. Hierdoor is het voor jou als cursist nog makkelijker om zich een oordeel te vormen over het niveau waarop een cursus kan worden gevolgd of welke cursus het beste past bij jouw kennisniveau. Dankzij deze internationale standaard weet je altijd op welk niveau je een taal volgt. Op de website van Volksuniversiteit Gouda staat bij elke cursus vermeld aan welk niveau de cursus voldoet. Op de website van het Europees Referentiekader staat een uitgebreide verklaring van de gebruikte niveau aanduidingen: www.erk.nl/

Kijk voor meer informatie op www.volksuniversiteitgouda.nl/talen 

De Uitloper - Ontwikkeling en design door CTRS.