MUSEUM GOUDA

Geschiedenis van Gouda komt tot leven

In Museum Gouda komt de geschiedenis van Gouda tot leven met eeuwenoude altaarstukken die de beeldenstorm hebben overleefd, met ontwerptekeningen voor de Goudse Glazen en met schuttersstukken uit de 17e eeuw. De bezoeker ontmoet Erasmus, die in Gouda opgroeide, en Dirck Crabeth, die in opdracht van Willem van Oranje en Philips II werkte. De bezoeker staat oog in oog met schilderijen van Daubigny, Redon, Fantin-Latour, Weissenbruch en Tholen. Topstukken! Museum Gouda is gespecialiseerd in religieuze kunst uit de 16e eeuw, Haagse School uit de 19e eeuw en Gouds Plateel uit de 20e eeuw.

GOUDA

VOLKSUNIVERSITEIT GOUDA: de specialist in cursussen, lezingen en workshops

Het gaat uitstekend met de Volksuniversiteit Gouda. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar blijkt het aanbod steeds meer deelnemers aan te spreken.

Het aanbod van de Volksuniversiteit Gouda bestaat uit ruim 140 cursussen, lezingen en workshops  met een aantrekkelijke prijs en daardoor een laagdrempelige toegankelijkheid. Hierdoor ontstaat voor deelnemers de unieke mogelijkheid om zich, ongeacht vooropleiding, leeftijd of achtergrond, te ontwikkelen, zowel in de persoonlijke als in de professionele levenssfeer. Het aanbod wordt verzorgd door enthousiaste, gekwalificeerde docenten, waarvan de meesten al jaren aan de Volksuniversiteit Gouda zijn verbonden. De organisatie wordt gedragen door een team van professionele, enthousiaste vrijwilligers!

Vanaf januari 2019 start een groot aantal nieuwe cursussen, workshops en lezingen. Voorbeelden op culinair gebied zijn de cursussen Vietnamese rijsttafel, Soepen en de Veganistische keuken. Op het gebied van kunst en cultuur is er bijvoorbeeld de cursus Oude Culturen van Europa: de Vikingen en de lezing Zadkine aan Zee. Nieuw is de cursus Arabische Zeden en Gewoonten. Ook op creatief gebied staan vele workshops op het programma, zoals Graffiti Stencil Art en Wayoo Mochila tas haken. Bij de talen is nieuw de cursus Arabisch en voor het derde opeenvolgende jaar staan weer de zeer succesvolle  korte taalcursussen Frans, Spaans en Italiaans ’Op Reis’ op het programma. In januari starten tevens twee Tai Chi cursussen, een overdag en een ’s avonds.

Kijk voor uitgebreide informatie en het complete cursusaanbod op www.vugouda.nl

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Vraag deze dan aan via info@volksuniversiteitgouda.nl

BOOMKWEKERIJMUSEUM
permanent

BOOMKWEKERIJ – GISTEREN, VANDAAG EN MORGEN

Geheel vernieuwde permanente expositie van het Boomkwekerijmuseum. Onder het motto ‘Boomkwekerij – gisteren, vandaag en morgen’ wil het museum, dat al jaren het kwaliteitskeurmerk ‘geregistreerd’ mag dragen, bezoekers informeren over het grootste aaneengesloten kwekerijgebied van Nederland en zijn wereldwijd bekende werkzaamheden.
Deze nieuwe tentoonstelling kon tot stand komen dankzij de financiële bijdragen van sponsoren en Vrienden van het museum. Maar ook de ruim 80 vrijwilligers leverden hun onmisbare aandeel. Zo werd er getimmerd en geschilderd, maar ook nagedacht over hoe de collectie interactief te presenteren. Ook de educatieve lessen en de audiotour werden in lijn gebracht met deze vernieuwing.

De  expositie is thematisch van opzet. Zo zijn er de zogenoemde Kernkaarten waarop de ontwikkeling van de boomkwekerij in het sierteeltcentrum Boskoop te ontdekken valt, wordt de overstap van vruchtbomen naar sierteelt besproken en krijgt de bezoeker naast de heerlijke ‘Schoone van Boskoop’ (goudrenet) ook tal van historische voorwerpen gepresenteerd.

Het kweken van bomen – vroeger, nu en in de toekomst – vormt het centrale onderwerp van het inmiddels al 40 jaar bestaande museum. Ervaren rondleiders – vaak oud-kwekers – geven in de museumkwekerij aansprekende uitleg, waaronder de diverse ent- en oculeermethoden. De kwekerij, behorend bij het authentieke boomkwekershuis, geeft een prachtig beeld van deze unieke bedrijfstak rond 1900.

De handel in bomen vanuit deze regio kent een lange geschiedenis. Het (tot op heden) oudste bewijs daarvoor is een rekening uit 1466, nu te vinden in het Nationaal Archief. De kwekers van Boskoop leverden destijds enten van appel- en perenbomen aan de Abdij van Rijnsburg. Het is dankzij deze Abdij dat de kwekersgeschiedenis in en rondom Boskoop een aanvang kon nemen, en zich, wereldwijd, nu al ruim vijf eeuwen verder ontwikkelt. Inmiddels is de regio bekend onder de naam Greenport Regio Boskoop. Zie ook www.boomkwekerijmuseum.nl.

Het Kantoor van Nu
19 en 26 januari, 14-16u00

Lezingen in Het Kantoor van Nu

Reeks lezingen van Het Kantoor van Nu in Gouda door boeiende sprekers over betekenisvol werken, kunst en religie, onderwerpen die uitdagen, motiveren en uitnodigen tot reflectie. Zie ook www.hetkantoorvannu.nl

za. 19 jan. ZINGEVING HERVINDEN
14-16u00  Spreker: Rick Woolderink Lezing het verlies en hervinden van nieuwe waarde en doelen in het leven. Rick Woolderink spreekt vanuit zijn kennis en ervaring bij het de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils. Het Leger des Heils is er voor mensen voor wie het bestaansrecht in onze maatschappij geen vanzelfsprekendheid is. Omdat ze niet mee kunnen komen, of omdat ze in een situatie van gestapelde verliezen terecht komen waardoor ze hun zekerheden en vaardigheden verliezen. Maar binnen het Leger des Heils gaat het ook over bevlogenheid en zingeving. Bevlogenheid van medewerkers die bereid en in staat zijn om te doen wat nodig is om mensen te helpen die het niet meer weten. Zingeving in het samen optrekken naar het hervinden van nieuwe waarde en doelen in het leven. Rick Woolderink is relatiemanager bij het Leger des Heils, begeleider vrije zelfexpressie en coach. Vanuit zijn zeer diverse werkachtergrond kan hij vanuit verschillende perspectieven kijken naar de wereld.

za. 26 jan. KAIROS ALS BEZIELDE EN AANDACHTSVOLLE TIJD
14-16u00  Spreker: dr. J. Hermsen (Joke), schrijver en filosofe. Over zingeving en aandachtsvol leven en werken. In zijn boek Een seculiere tijd (2009) laat de Canadese filosoof Charles Taylor zien hoe de chronologische tijd te maken heeft met het begrip saeculum (eeuw of tijdperk), oftewel de ‘gewone of profane tijd’, die tijdens de middeleeuwen tegengesteld werd aan de eeuwige of ‘hogere’ tijd’, waar bijvoorbeeld kloosterlingen in leefden: ‘Mensen die in het saeculum verkeren, zijn ingebed in de gewone tijd, in tegenstelling tot degenen die
zich hiervan hebben afgekeerd om dichter bij de eeuwigheid te zijn. Vanaf de zeventiende eeuw verdween de sacrale tijd door de verwetenschappelijking van ons wereld- en mensbeeld steeds meer naar de achtergrond en bleef alleen de profane, seculiere tijd nog over. Hierdoor verdween ook de mythische dimensie, die niet alleen in het geloof tot uitdrukking kwam, maar alles om ons heen bezielde steeds meer uit ons bestaan. Ook Mircea Eliade heeft in Het heilige en het alledaagse bestaan (1957) reeds op dit verschil tussen sacrale, kwalitatieve en
zinvolle tijd enerzijds en profane, kwantitatieve en zinloze tijd anderzijds gewezen. Ook in deze seculiere tijden blijft de mens volgens Taylor altijd een verlangen naar die mythische, sacrale tijd behouden, maar zal hij daar op een andere, meer fragmentarische en individuele wijze naar op zoek gaan en uitdrukking aan proberen te geven.

HET KANTOOR VAN NU Peperstraat 20, Gouda, www.hetkantoorvannu.nl, 0182-748734

Zie ook www.hetkantoorvannu.nl

Gesponsord
De Uitloper - Ontwikkeling en design door CTRS.